This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Wypożyczalnia
sprzętu
rehabilitacyjnego

Zamość
tel. 509 823 331
Strona w trakcie budowy za utrudnienia przepraszamy.

Asortyment

Łóżko rehabilitacyjne

Wysokiej jakości łóżka rehabilitacyjne/medyczne sterowane elektrycznie za pomoca pilota. Regulacja wyokości całego łóżka, kąta oparcia pleców oraz ugięcia nóg chorego. Dodatkowo łozka wyposazone sa w wysięgnik nad gowa pacjęta oraz ruchome boczne barierki ochonne. Zabezpieczające chorego przed spadnięciam. Sprzet wypoazony jest w kółeczka z hamulcami umożliwiwające bez wiekszego trudu dostep z każdej strony. W komplecie zawsze z materacem przeciwodlezynowym i zwykłym gąbkowym

BALKONIKI

Róznego typu balkoniki/chodziki asekuracyjne. W zależności od typu wypoazone w kółeczka z hamulcami, miejscem na zakupy lub ławeczke do odpoczynki. W ofercie posiadamy róznież wysokie balkoniki wspomagajace chodzenie osobob uczącym sie chodzić.

WÓZKI INWALIDZKIE

Róznego typu wózki inwalidzkie

KULE ŁOKCIOWE

Kule łokciowe róznego typu dla dzieci i osób dorosłych. W pełni regulowane

CPM

W pełni elewktrycznie sterowana zyna do ścicze biernych stawu kolanowego.

PIONIZATOR

Pionizator wspomagający terapeutę oraz rodzine w codziennej rehabilitacji. Poprzez bezpieczne pionizowanie chorego przy łózku

KONCENTRATORY TLENU

Koncentratory tlenu niezbedne w codziennej egzystencji osób chorych na choroby pulmonologiczne

MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY RUROWY

Materace przeciwodlezynowe rurowe sa obecnie jednymi z najlepszych form zabezpieczania chorego przed odlezynami.

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY BĄBELKOWY

Bąbelkowe materace przeciwodleżynowe pomagają zadbać o higiene jak i zapobiegaja powstawaniu odleżyn u osób obloznie chorych.

Cennik

Cena za miesiąc najmu

Łózko rehabilitacyjne
130zł

Balkonik
30-50zł

Kule łokciowe
30zł

Wózek inwalidzki
50zł

Pionizator
120zł

Koncentrator tlenu
120zł

Materac rurowy
50zł

Materac babelkowy
30zł

Regulamin

Regulamin wypożyczalni Polmed Zamość

§1
Wypożyczenie łóżka i sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie Umowy Wypożyczenia , zawartej pomiędzy „Polmed” wypożyczalnia łóżek i sprzętu rehabilitacyjnego, zwanej dalej Wypożyczalnią, a Wypożyczającym z przeznaczeniem dla użytkownika wskazanego w Umowie.
§2
Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie nie pogorszonym, niż wynikającym z jego normalnego użytkowania.
§3
Wypożyczający oświadcza, że wypożyczony sprzęt będzie użytkowany pod adresem podanym w Umowie Wypożyczenia.
§4
Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim. Ponadto zobowiązuje się do niedokonywania w nim żadnych przeróbek, zmian ani instalowania dodatkowych urządzeń bez zgody właściciela sprzętu
§5
Wypożyczający kwituje otrzymanie przedmiotu wypożyczenia i oświadcza, że przedmiot wypożyczenia jest kompletny, nieuszkodzony i zdatny do użytku oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu przedmiotu wypożyczenia. Wszelkie zastrzeżenia składa na piśmie w dniu najmu.
§6
Wypożyczający zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
§7
W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Wypożyczający zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.)
§8
Wypożyczalnia wypożycza sprzęt odpłatnie, zgodnie z cennikiem, określonym szczegółowo w Umowie Wypożyczenia.
§9
Wypożyczalnia w Umowie Wypożyczenia określa: wartość sprzętu oraz jego cechy indywidualne takie jak numery wewnętrzne poszczególnych części wyposażenia. Podpisanie Umowy Wypożyczania jest równoznaczne z akceptacja ustalonej przez Wypożyczalnię wartości sprzętu.
§10
Wypożyczalni przysługuje prawo kontroli stanu technicznego wypożyczanego sprzętu .
§11
W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczanego sprzętu w okresie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest w ciągu 7 dni – od daty zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia – do zapłaty należnej kwoty naprawy lub zakupu nowego sprzętu. Wysokość kwoty nie może być jednak wyższa niż wartość początkowa sprzętu określona w Umowie Wypożyczenia.
§12
Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu powstałe w skutek przepięć w zasilającej sieci energetycznej powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych oraz wad wynikających z pobierania mocy przekraczającej parametry urządzenia zawarte na tabliczce znamionowej.
§13
Sprzęt jest dostarczany i odbierany wyłącznie środkiem transportu Wypożyczalni.
§14
Transportu, montażu oraz demontażu wypożyczanego sprzętu może dokonywać wyłącznie osoba do tego upoważniona przez Wypożyczalnie.
§15
W przypadku stwierdzenia wady lub usterki sprzętu Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie Wypożyczalnie.
§16
Wszelkie wady i usterki sprzętu mogą być naprawione wyłącznie przez Wypożyczalnie. Próby samodzielnej naprawy będą traktowane jako uszkodzenie sprzętu z wynikającymi z tego konsekwencjami. Jeśli zgłoszone usterki okażą się bezpodstawne a sprzęt nadaje się do dalszego użytku całkowity koszt serwisu pokrywa osoba zgłaszająca usterkę.
§17
Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich elementów wypożyczanego sprzętu zawartych w Umowie.
§18
Uniemożliwienie przez Wypożyczającego odbioru sprzętu w terminie do 7 dni od daty zakończenia umowy spowoduje powstanie zobowiązania Wypożyczającego wobec Wypożyczalni w wysokości wartości początkowej wypożyczonego sprzętu określonej w Umowie Wypożyczenia.
§19
Nie respektowanie przez Wypożyczającego warunków umowy stanowi podstawę do rozwiązania Umowy Wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
§20
Wypożyczalnia ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wypożyczającym bez konieczności podawania przyczyny.
§21
W przypadku stwierdzenia , że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem w sposób zagrażający utratą lub jego uszkodzeniem bądź też w razie utrudnień przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, Wypożyczalnia ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać wypożyczony sprzęt.
§22
Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wypożyczającego długu z tytułu powstałego zobowiązania za wypożyczony sprzęt w drodze postępowania sądowego. 

KONTAKT

Email

pol.med@o2.pl

Telefon

509823331